اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد مشاغل عملکرد 1398 ویرایش 12.0.00 در سامانه دریافت اظهارنامه الکترونیک سازمان امور مالیاتی بارگزاری شده و آماده دانلود و نصب می باشد .