اعطای تسهیلات بانکی ، از یک مبلغی به بالا نیاز به استعلام و اخذ گواهی مالیاتی دارد

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۸، با توجه به اصلاح ماده ۱ از ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام داشت:

بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات در راستای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م  به اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و بالاتر برای اشخاص حقوقی از پنج میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و بالاتر نیاز به استعلام و اخذ گواهی مالیاتی از ادارات امور مالیاتی دارند.