رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :
قانون فعلی ارزش افزوده تا پایان سال جاری تمدید شد و قانون جدید از فروردین 1400 لازم الاجراست .
نمایندگان مجلس در جلسه علنی 22 تیر ماه به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کردند .