جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور 

موضوع : پیشنهاد کمک هزینه مسکن کارگران

با سلام و احترام

به استحضار می رسد بر اساس ماده (2) اصلاحی قانون راجه به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی ، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . 

در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه 292 مورخ 1399/03/17 با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهانه یک میلیون (1.000.000) ریال به ماهانه سه میلیون (3.000.000) ریال موافقت نموده است . 


محمد شریعتمداری

دانلود بخشنامه افزایش حق مسکن کارگران سال1399