رئیس سازمان امور مالیاتی کشور :

برای تسلیم اظهارنامه عملکرد 98 "صاحبان مشاغل" تا آخر مرداد ماه 1399 زمان باقی است . این افراد میتوانند به صورت الکترونیکی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود کنند .

نرم افزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل عملکرد 1398 ویرایش 12.0.0.5 در سامانه بارگذاری شد .جهت ورود به سامانه کلیک کنید

همچنین اشخاص حقوقی (شرکت ها )تا پایان شهریور ماه 1399 برای ارائه صورتهای مالی خود و ارسال اظهارنامه عملکرد 98 زمان خواهند داشت .

سازمان امور مالیاتی در راستای توسعه خدمات الکترونیک جهت خود اظهاری مودیان ، سامانه تحت وب تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را راه اندازی کرد. مودیان باید پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیک نسبت به تکمیل اطلاعات عملکرد خود اقدام نمایند .