ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامه ایی خطاب به معاونت اقتصادی ریاست  جمهوری پیشنهاد کاهش مالیات در سال های 97 و 98 و 99 را ابلاغ کرد . در  متن نامه آمده : 

با توجه به شرایط موجود اقتصادی با هدف پیشگیری از  آثار و تبعات ناشی از تعدیل نیروی کار یا تعطیلی واحد های تولیدی در سال  "جهش تولید" نرخ مالیات بر شرکت ها (واحد های تولیدی غیر دولتی) مشروط به  تثبیت یا افزایش اشتغال در سال 99 ، نرخ مالیات عملکرد سال های 97 و 98 و  99 از 25 درصد به 20 درصد کاهش می یابد . 

تبصره : در صورتیکه واحد  تولیدی در اسفند 98 و یا در 4 ماهه نخست 99 نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام  نموده می تواند بابازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی اشتغال جدید بر  مبنای تعداد نیروی کار در لیست بهمن 98،از این مشوق مالیاتی بهرمند شوند.