توابع فارسی


توابع فارسی در اکسل و آموزش نصب و استفاده از آن ها

برخی توابع وجود دارند که در اکسل به کار گرفته نشده اند و میبایست این ویژگی ها رو در اکسل اضافه نماییم. تابتوانیم از امکانات این برنامه در راستای اهداف مد نظر استفاده نماییم.

برای انجام این کار ابتدا باید فایل Persian Function for Excel.xla را دانلود نماییم و پس از دانلود در سیستم خود ذخیره نماییم.

تا به صورت یک ویژگی از طریق Add_In به نرم افزار اکسل اضافه نماییم. 

دانلود Persian Function for Excel.xla

مراحل اضافه نمودن ابزار به اکسل به شرح تصاویر زیر می باشد:

1. مرحله اول:


2. مرحله دوم:


3. مرحله سوم:


4. مرحله چهارم: