اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص نسبی که مخفف Relative Strength Index می باشد. اندیکاتور بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی سهم به کار برده میشود و از گروه اسیلاتورهای مونتوم می باشد.

این اندیکاتور نشان دهنده ی قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود.

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره میبرد که متداول ترین آن ها بازه زمانی 14 روزه است. اما معامله گر می تواند متناسب با کارکرد خود این بازه زمانی را تغییر دهد و بازه های 28، 21، 9، 7، 5 و... روز تعیین کند.

کاربردهای اندیکاتور RSI

همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح 0 و 100 در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی 30 و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هرگاه مقدار RSI از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس عبور RSI از سطح 70 به سمت بالا به معنای انجام خرید های افراطی در بازار می باشد.

که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمت سهام کاشی سعدی را نشان می دهد، توجه کنید همانطور که مشاهده می کنید در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به منطقه اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروش های افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمدند.

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد.

برای روشن شدن موضوع اگر به نمودار قیمتی کسعدی توجه کنیم می بینیم که در محلی قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است.

پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار ها کاربرده شوند.

یکی دیگر از کاربرد های جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با اندیکاتور می باشد. به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد.

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم. مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه خط روند به سمت پایین شکسته شد، همزمان مشاهده نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.

به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم کسعدی می باشد توجه کنید:

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی به روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.

نکته ای که دیگری در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کردیم استفاده از ابزاری دیگری در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست.