آموزش بورس صفر تا 100

استراتژی های معاملات شاخص گرداب (Vortex Indicator) را درک کنید

/vortex

تکنسین های بازار سوئیسی، اتین بوتز و داگلاس سیپمن، شاخص گرداب (vortex) را در شماره ژانویه 2010 مجله تحلیل تکنیکی سهام و کالاها معرفی کردند. از آن زمان، شاخص فنی به عنوان یک روند قابل اعتماد زیر نشانگر که می تواند سیگنالهای خرید و فروش دقیق شگفت آور باشد را استخراج نماید.  با این حال، هنوز هم ممکن است چند سال دیگر آزمایش و تجربه بازار طول بکشد تا به طور کامل پتانسیل شاخص گرداب را ارزیابی کند.