اظهارنامه مالیاتی

ابلاغ بخشنامه افزایش سود سپرده های بانک

/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-2

تصویر ابلاغیه شماره 99/126642 بانک مرکزی،افزایش نرخ سود سپرده ها  


خدمات و مشاوره مالیاتی و بیمه ایی/رایا پارسه

/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87

انجام کلیه امور مالیاتی و بیمه  


خدمات مالی رایا پارسه

/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87

انجام کلیه امور مالی حضوری و غیر حضوری  


پیشنهاد کاهش مالیات سالهای 97و98و99

/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA

کاهش مالیات عملکرد از25به20درصد


نرم افزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل عملکرد98 ویرایش 12.0.00

/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بروز رسانی نرم افزار مالیات بر درآمد عملکرد(تیر1399)