فایل آموزش حسابداری

ابلاغ بخشنامه افزایش سود سپرده های بانک

/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-2

تصویر ابلاغیه شماره 99/126642 بانک مرکزی،افزایش نرخ سود سپرده ها